گردن بند طبی نرم نوکست Nokast Soft Cervical Coller


جهت ثابت نگه داشتن مهره های آسیب دیده گردن و بهبود درد
تهیه شده از اسفنج فشرده و الیاف نخی سازگار با بدن

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 14/12/1399

گردن بند طبی نرم نوکست Nokast Soft Cervical Coller

مورد استفاده
جهت ثابت نگه داشتن مهره های آسیب دیده گردن و بهبود درد

مزایا
تهیه شده از اسفنج فشرده و الیاف نخی سازگار با بدن


پرسش و پاسخ درباره محصول