خرید محصولات بهداشتی

گردن بند طبی نرم نوکست Nokast Soft Cervical Coller


جهت ثابت نگه داشتن مهره های آسیب دیده گردن و بهبود درد
تهیه شده از اسفنج فشرده و الیاف نخی سازگار با بدن

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 19/02/1400

گردن بند طبی نرم نوکست Nokast Soft Cervical Coller

مورد استفاده
جهت ثابت نگه داشتن مهره های آسیب دیده گردن و بهبود درد

مزایا
تهیه شده از اسفنج فشرده و الیاف نخی سازگار با بدن


پرسش و پاسخ درباره محصول