اینستاگرام

آویز دست کتان نوکست Nokast Arm Slin Cotton

جهت ثابت نگه داشتن شانه و بازوی آسیب دیده و همچنین کاهش درد و تورم در عضو صدمه دیده

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

آویز دست کتان نوکست Nokast Arm Slin Cotton

مورد مصرف
جهت ثابت نگه داشتن شانه و بازوی آسیب دیده و همچنین کاهش درد و تورم در عضو صدمه دیده

مزایا
الیاف نخی به کار رفته در محصول موجب جلوگیری از عرق کردن و جذب رطوبت بدن می شود

پرسش و پاسخ درباره محصول