اینستاگرام

شانه بند طبی نوکست Nokast Airprene Shoulder Support

جهت جلوگیری از آسیب های شانه و ترقوه در حین کار و ورزش
گردش خون را سریعتر کرده، درد و تورم را از بین می برد و ترمیم را تسریع می کند

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/07/1400

شانه بند طبی نوکست Nokast Airprene Shoulder Support

مورد استفاده
جهت جلوگیری از آسیب های شانه و ترقوه در حین کار و ورزش

مزایا
ایجاد گرما و فشار مناسب در این محصول گردش خون را سریعتر کرده، درد و تورم را از بین می برد و ترمیم را تسریع می کند

پرسش و پاسخ درباره محصول