اینستاگرام

آرنج بند طبی نوکست Nokast Airprene Elbow Support

جهت جلوگیری از آسیب های آرنج در حین کار و ورزش و مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی که نیازمند به حرکات تکراری آرنج دارند

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

 

آرنج بند طبی نوکست Nokast Airprene Elbow Support

مورد مصرف
جهت جلوگیری از آسیب های آرنج در حین کار و ورزش و مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی که نیازمند به حرکات تکراری آرنج دارند

مزایا
این محصول با ایجاد گرما و فشار مناسب گردش خون را سریعتر کرده، درد و تورم را از بین می برد و ترمیم را تسریع می کند.
نئوپرن به کار رفته در محصول اجازه عبور هوا را می دهد

 

پرسش و پاسخ درباره محصول