اینستاگرام

اسپلینت طبی مچ و شست دست نوکست Nokast Wrist & Thumb Splint

فنر آلومینیومی به کار رفته در محصول باعث بی حرکت نگه داشتن مچ و شست دست می شود

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 16/09/1400

اسپلینت طبی مچ و شست دست نوکست Nokast Wrist & Thumb Splint

مورد استفاده
جهت ثابت نگه داشتن مچ و شست آسیب دیده و تسریع بهبودی

مزایا
فنر آلومینیومی به کار رفته در محصول باعث بی حرکت نگه داشتن مچ و شست دست می شود
پد اسفنجی به کار رفته در محصول باعث راحتی بیشتر، قابلیت عبور هوا و جذب رطوبت بدن می شود

پرسش و پاسخ درباره محصول