اینستاگرام

پشت بند طبی صنعتی نوکست Nokast Industial Back Support

چسبندگی قوی مانع از جابجایی کمربند می شود
ترکیب نوارهای الاستیکی و توری، باعث ایجاد فشار مناسب و تهویه هوا می گردد

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 26/07/1400

پشت بند طبی صنعتی نوکست Nokast Industial Back Support

مورد مصرف
جهت ثابت نگه داشتن ناحیه پشت و کمر و جلوگیری از آسیب و کشیدگی عضلانی هنگام کار، رانندگی و برداشتن بار

مزایا
چهار نوار پلی اتیلنی در محصول، باعث ثابت نگه داشتن بیشتر کمر و اصلاح حالت ایستایی می گردند
چسبندگی قوی مانع از جابجایی کمربند می شود
ترکیب نوارهای الاستیکی و توری، باعث ایجاد فشار مناسب و تهویه هوا می گردد

پرسش و پاسخ درباره محصول