اینستاگرام

کمربند طبی نوکست Nokast Lumbar Support

ترکیب نوارهای الاستیکی و توری در جلو و عقب کمربند، باعث ایجاد فشار مناسب و تهویه هوا می گردد

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

کمربند طبی نوکست Nokast Lumbar Support

مورد مصرف
جهت درمان دردکمرد (بویژه در بیماران دارای مشکل حرکتی)

مزایا
ترکیب نوارهای الاستیکی و توری در جلو و عقب کمربند، باعث ایجاد فشار مناسب و تهویه هوا می گردد
چهار نوار قابل انعطاف فلزی در پشت کمربند، موجب بهبود و ضعیعت ایستایی می گردد

پرسش و پاسخ درباره محصول