اینستاگرام

شکم بند طبی نوکست Nokast Abdominal Binder

جهت مراقبت پس از بارداری و تصحیح فرم شکم نیز مناسب است

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

شکم بند طبی نوکست Nokast Abdominal Binder

مورد مصرف
جهت کاهش وزن و کم کردن چربی اضافه از طریق بالا بردن دما و افزایش گردش خون

مزایا
جهت مراقبت پس از بارداری و تصحیح فرم شکم نیز مناسب است

پرسش و پاسخ درباره محصول