ساق بند نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Calf Support

ایجاد گرما و فشار مناسب سبب تسریع گردش خون و بهبود درد در ناحیه آسیب دیده می گردد

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 26/01/1400

ساق بند نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Calf Support

مورد مصرف
جهت حمایت از عضله ساق پا و جلوگیری از آسیب هنگام ورزش و کار

مزایا
ایجاد گرما و فشار مناسب سبب تسریع گردش خون و بهبود درد در ناحیه آسیب دیده می گردد

پرسش و پاسخ درباره محصول