اینستاگرام

قوزک بند کشی نوکست Nokast Elastic Ankle Wrap

نوارکشی (خود چسب) استفاده شده به تنظیم فشار مناسب کمک می کند

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/06/1400

قوزک بند کشی نوکست Nokast Elastic Ankle Wrap

مورد مصرف
جهت جلوگیری از آسیب های قوزک در حین کار و ورزش

مزایا
نوارکشی (خود چسب) استفاده شده به تنظیم فشار مناسب کمک می کند

پرسش و پاسخ درباره محصول