خرید محصولات مراقبتی بهداشتی

قوزک بند طبی نوکست Nokast Ankle Support

بدلیل داشتن قابلیت تهویه بالا، باعث جذب رطوبت پا می شود

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 31/06/1399

قوزک بند طبی نوکست Nokast Ankle Support

مورد مصرف
جهت تثبیت و حمایت از قوزک آسیب دیده و جلوگیری از آسیب دیدن قوزک پا، حین کار و ورزش

مزایا
ایجاد گرما و فشار مناسب سبب تسریع گردش خون و بهبود درد در ناحیه آسیب دیده می گردد
بدلیل داشتن قابلیت تهویه بالا، باعث جذب رطوبت پا می شود

پرسش و پاسخ درباره محصول