قوزک بند نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Ankle Support

جهت جلوگیری از آسیب های قوزک پا هنگام ورزش و کار

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 11/09/1400

قوزک بند نئوپرنی نوکست Nokast Neoprene Ankle Support

مورد مصرف
جهت جلوگیری از آسیب های قوزک پا هنگام ورزش و کار

مزایا
ایجاد گرما و فشار مناسب سبب تسریع گردش خون و بهبود درد در ناحیه آسیب دیده می گردد

پرسش و پاسخ درباره محصول