اینستاگرام

شست بند آتل دار پاک سمن

ساخت ایران

سایزبندی: محیط مچ دست S- M- L- XL- XL

S: 13-16

M: 16-19

L: 19-21

XL: 21-24

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

مدل:053113  
موارد تجويز:   
التهاب تاندون انگشت شست   
كشيدگي تاندون انگشت شست   
بيماري كين باخ    
تنوواژينيت دكورون    
مكانيسم اثر: حمايت وكنترل حركت بيش از حد انگشت شست    
مزايا: سبكي قابل توجه واستفاده از آتل فرم دارجهت ساپورت انگشت شست دست

پرسش و پاسخ درباره محصول