اینستاگرام

كف بند دست الاستيك پاک سمن

ساخت ایران

سایز بندی: Free Size 

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

جهت کشیدگی و پیچ خوردگی های همراه با ورم  و صدمات ورزشی
جهت حفاظت از پانسمان های زخم های نواحی مچ و كف دست
جهت کاهش ورم ایجاد شده در انتهای اندام فوقانی
مناسب برای حفاظت از مچ دردناک در سالمندان
مناسب برای حفاظت از مچ در حین انجام ورزش و تمرینات ورزشی
Free Size

پرسش و پاسخ درباره محصول