اینستاگرام

ارتز شانه مدی Arm Sling

تحت لیسانس آلمان

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

محافظ چرخش داخلی جهت شانه
کاربرد و موارد استفاده
بی حرکتی پس از عمل جراحی
دررفتگی شانه
چگونگی عملکرد
کاهش درد مفصل شانه، بازو و آرنج
ثابت نگه داشتن بازو نزدیک به بدن و در نتیجه بی حرکتی شانه
ویژگی ها
همراه با حلقه دور انگشت شست جهت راحتی بیشتر
قابل استفاده هم در دست راست و هم در دست چپ
سازگاری و فیت شدن ساده و سریع با دست

پرسش و پاسخ درباره محصول