اینستاگرام

مچ بند آتل دار مدی Manumed Active

تحت لیسانس آلمان

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

مچ بند نرم همراه با آتل جهت استحکام بخشی
کاربرد و موارد استفاده
آسیب مچ،آسیب مفصلی همراه با پارگی تعدادی (نه همه) از فیبرهای لیگامنت مفصل، کشیدگی
ناپایداری
التهاب غلاف تاندون ها
شرایط تحریک پذیری (پس از آسیب دیدگی، پس از عمل جراحی و روماتیسم)
چگونگی عملکرد
آتل باعث ثبات بخشی و کاهش تنش وارد بر مچ می گردد
آتل با کمک نوار حلقه ای کشباف بواسطه فشار باعث کاهش تنش وارده بر مچ می گردد
کاهش فشار برروی ستون نیزه ای استخوان اولنار (ulnar) بواسطه نوارهای طراحی شده براساس آناتومی بدن
ویژگی ها
آتل دست با سایز مطلوب باعث بیشترین محافظت حتی برای دست های بزرگ می گردد
نوارهای طراحی شده براساس آناتومی بدن که باعث کاهش فشار وارده بر مچ می گردد
پارچه کشباف در مقابل نفوذ هوا فعال بوده و باعث انتقال رطوبت به خارج می گرد که در این شرایط بیشترین راحتی حاصل می شود
با توجه به خواص کشسانی و فشردگی پارچه کشباف، این وسیله تنها در 4سایز موجود و قابل استفاده برای تمامی افراد باشد
در رنگهای طوسی و کرم

پرسش و پاسخ درباره محصول