اینستاگرام

محافظ تاندون کشکک زانو مدی Patella Tendon Support

تحت لیسانس آلمان

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

محافظ تاندون استخوان کشکک (کشکک بند)
کاربرد و موارد استفاده
درد مرتبط بواسطه قرار نگرفتن استخوان کشکک در جای خود
ناپایداری های مفصل زانو
چگونگی عمکرد
فشار برروی تاندون چهار سر باعث بهبود کارایی آن شده و بدن ترتیب باعث استحکام بخشی مفصل زانو می گردد
ویژگی ها
بالش فرم یافته مطابق با آناتومی بدن
ساخته شده از الیاف پنبه و لایکرا سازگار با پوست بدن

 

پرسش و پاسخ درباره محصول