اینستاگرام

استپر کیپ فیت 6538

ساخت کشور چین
با دسته چرخشی
نشانگر زمان، سرعت، مسافت، کالری

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 22/07/1400

کاردیو استپر
با دسته چرخشی
نشانگر زمان، سرعت، مسافت، کالری
مقاومت قابل تنظیم
حرکت مورب

پرسش و پاسخ درباره محصول