تویستر کیپ فیت 6558

ساخت کشور چین
چرخش کمر
کش دار

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 30/10/1399

چرخش کمر
قطر 25 سانتیمتر
کش دار

پرسش و پاسخ درباره محصول