اینستاگرام

ایرواکر کیپ فیت 7753

ساخت چین
دارای درجه تنظیم مقاومت
دارای نمایشگر مانیتور زمان، کالری، اسکن و ضربان قلب

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 16/09/1400

دارای درجه تنظیم مقاومت
دارای نمایشگر مانیتور زمان، کالری، اسکن و ضربان قلب
دارای بازوهای متحرک
دستگاه هوازی با فشار کمتر به زانوها و فشار بیشتر به کشاله ران

پرسش و پاسخ درباره محصول