اینستاگرام

تشکچه گرمایی بزرگ بریسک

تحت لیسانس آلمان
دارای 2 سال گارانتی
اندازه 40×60 سانتی متر

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 31/06/1400

تشکچه برقی سایز 40×60 سانتی متر
دارای صفحه نمایش جهت نمایش درجه حرارت
خاموش خودکار بعد از 180 دقیقه
دارای 11 درجه حرارت

پرسش و پاسخ درباره محصول