اینستاگرام

دستگاه تصفيه آب سایا 101

ساخت کشور ایران
 ماه گارانتی25

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 27/06/1400

داراي فيلتر سه مرحله اي
قابلیت حذف ذرات و ناخالصيهاي معلق در آب
قابلیت حذف گازهاي مضر و مواد آلوده كننده
قابلیت تصفيه عناصر رسوبي مانند گچ و آهك
قابليت محافظت از مينرالهاي مفيد آب
داراي سه فيلتر يدك

پرسش و پاسخ درباره محصول