آب کینگ کیب فیت 6574

ساخت کشور چین
دارای مانیتور
دارای حرکت جلو

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 16/02/1400

تقویت شده بوسیله دو بازوی طرفین دسته
جهت فرم دهی عضلات شکم
دارای نیمکت و پشتی دو تیکه
دارای حرکت جلو

پرسش و پاسخ درباره محصول