اینستاگرام

آب کینگ کیب فیت 6575

ساخت چین
دارای نیمکت و پشتی دو تیکه
دارای مانیتور

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

تقویت شده بوسیله دو بازوی طرفین دسته
جهت فرم دهی عضلات شکم
دارای نیمکت و پشتی دو تیکه
دارای حرکت جلو

پرسش و پاسخ درباره محصول