اینستاگرام

تنس پروانه ای بزرگ EMS

سفت کننده و لاغر کننده عضلات شکم ،رانها،بازوها

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 26/07/1400

سیستم دستگاه در واقع یک شبیه ساز ورزش است که با فرکانسی نزدیک به فرکانس صوت فرمان مغز را برای عضلات شبیه سازی می کند. این عمل باعث شده تا عضله منقبض و منبسط شود. براثر این انقباض وانبساط سوخت و ساز عضلات بالا رفته و چربی مصرف می شود. از آنجا کهاین سیستم یک طرفه بوده یعنی فقطفرمان انقباض را دستگاه صادر میکند و انبساط عضله توسط مغز انجام می گیرد باعث می شود تا یک رابطه بین مغز، کبد،عضله و دستگاه ایجاد شود که مغز به کبد فرمان می دهد تا اسید آمینه آزادکنـد. این عامل باعث می شود تا چربی و کلسترول تبدیل به گلوکز شده و به مصرف سوخت و ساز بدن برسد. بنابراین شما تمامی علایم طبیعی ورزش مانند خستگی، تعریق، شادابی پس از ورزش را در عضلات خود احساس می کنید. از مزیت های این روش این است که نیروی وارده بر عضله در هنگام استفاده ازاین سیستم مانند ورزش معمولی در عضلات دیگر تقسیم نمی شود و فقط همان عضله مورد نظـر را تحریک می کند . بنابراین تعداد دفعات تکرار این عمل بسیار بیشتر از ورزش خواهد بود.
دستگاه ماساژور پروانه ای بر روی تمام عضـلات بدن قابـل استفاده اسـت و می تواند عمل ماساژ. درمان. افزایش حجم. لاغری سفت کردن را نیز انجام دهد.

پرسش و پاسخ درباره محصول