تنس پروانه ای بزرگ EMS

سفت كننده و لاغر كننده عضلات شكم ،رانها،بازوها

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 08/12/1398

سیستم دستگاه در واقع یک شبیه ساز ورزش است که با فرکانسي نزديك به فرکانس صوت فرمان مغز را برای عضلات شبیه سازی می کند.  این عمل باعث شده تا عضله منقبض و منبسط شود. براثر  این انقباض وانبساط سوخت و ساز عضلات بالا رفته و چربي مصرف می شود. از آنجا کهاین سيستم یک طرفه بوده یعني فقطفرمان انقباض را دستگاه صادر میکند و انبساط عضله توسط مغز انجام می گیرد باعث می شود تا یک رابطه بین مغز، کبد،عضله و دستگاه  ایجاد شود که مغز به کبد فرمان می دهد تا اسید آمينه آزادکنـد. این عامل باعث می شود تا چربی و کلسترول تبدیل به گلوکز شده و به مصرف سوخت و ساز بدن برسد. بنابراین شما تمامی علایم طبیعی ورزش مانند خستگی، تعریق، شادابي پس از ورزش را در عضلات خود احساس می کنيد. از مزیت های این روش اين است که نيروي وارده بر عضله در هنگام استفاده ازاین سيستم مانند ورزش معمولي در عضلات دیگر تقسیم نمی شود و فقط همان عضله مورد نظـر را تحريك مي كند . بنابراین تعداد دفعات تکرار این عمل بسیار بیشتر از ورزش خواهد بود.
دستگاه ماساژور پروانه اي بر روي تمام عضـلات بدن قابـل استفاده اسـت و مي تواند عمل  ماساژ. درمان. افزايش حجم. لاغري سفت كردن  را نيز انجام دهد.   پرسش و پاسخ درباره محصول

instagram