اینستاگرام

نوار تست قندخون بایونیم Strips 50

تحت لیسانس سوئیس،مونتاژ چین

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/07/1400

سهولت نگهداشتن نوار در دست
کاربرد آسان
ایمن و بهداشتی
عدم آلودگی دست به خون
نیاز به نمونه بسیا کوچک خون
در نوار تست بایونیم الكترودهای فلزی بکار رفته که رسانایی و تأثیر كاتالیز عالی دارند.
دقت اندازه گیری این نوارها در سطح آزمایشگاهی است و بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند.
با استفاده از سیستم اندازه گیری قند خون، می توان سطح قند خون را دقیق اندازه گیری کرده و از بیماران دیابتی به دقت مراقبت نمود.

پرسش و پاسخ درباره محصول