اینستاگرام

فشار سنج عقربه ای ان ام سی P-130

دارای یک سر استتسکوپ 

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/06/1400

دستگاه فشار خون سنج:
اندازه گیری در بازه 0-300 mmHg
دارای یک سر استتسکوپ
دارای سه کاف (بزرگسالان، کودکان، و XL )
دارای یک کیف حمل
دارای گواهی نامه CE 0123

عقربه ایی بازویی

پرسش و پاسخ درباره محصول