ماساژور کف دست تن زیب

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 02/12/1397

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

ماساژور کف دست تن زیب


- پس از کف پا مهمترین بخش بدن از نظر اهمیت ماساژ کف دست است.
- نقاط زیادی در کف دست وجود دارند که به کلیه ها، چشم ، معده و .... مرتبط است.
ماساژور کف دست تن زیب، پس از صرف غذا علاوه بر فواید کلی ماساژ می تواند مشکلات سوء هاضمه را کاهش دهد.

- در حالی که به تماشای تلویزیون مشغولید یا به صحبت دیگران گوش می دهید یا حتی برای دیگران نطق می کنید می توانید کف دست خود را با این وسیله ساده ماساژ داده و فواید زیادی را تحصیل کنید.نمایش بیشتر
Tan Zib
ایران
بانوان و آقایان

پرسش و پاسخ درباره محصول