اینستاگرام

روکش صندلی ماساژ 6621

تنظیم جریان گردش خون و رفع خستگی
توسط 6 موتور قوی با حرکت بالا و پایین

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 26/07/1400

روکش صندلی ماساژ 6621

تنظیم جریان گردش خون و رفع خستگی
توسط 6 موتور قوی با حرکت بالا و پایین
4 نوع ماساژ انگشتی و مالشی بصورت متحرک
3 مدل ماساژ لرزشی برای کل قسمتهای پشت
2 موتور در قسمت پا دارای 3 مدل ماساژ لرزشی
با شدت مختلف

پرسش و پاسخ درباره محصول