اینستاگرام

صندلی ماساژور آی ریلکس irelax 120

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/06/1400
 • ماساژ سه بعدی
 • چهار نوع ماساژ اتوماتیک
 • ماساژ کیسه هوا در ناحیه شانه و گردن
 • بالشت قابل تنظیم پشت سر
 • ناحیه قابل تنظیم در پشت کمر
 • دارای چهار کیسه هوایی در ناحیه کمر
 • ماساژ چرخشی در ناحیه کمر و پشت
 • ناحیه ماساژ در قسمت پشت کمر(بیست سانتیمتر عرض و هفتاد و سه سانتیمتر ارتفاع)
 • گرمکن پشت کمر تا چهل درجه سانتیگراد
 • تنظیم ناحیه حرکتی در گردن تا شش سانتیمتر
 • بالا و پایین رفتن ناحیه پا تا نود درجه و پشت کمر تا چهل و هشت درجه
 • دارای شانزده کیسه هوا در قسمت باسن
 • کشش مفاصل
 • برنامه ماساژ موجی
 • انقباض و انبساط در ناحیه پا هجده سانتیمتر
 • دارای بیست کیسه های در ناحیه ساق پا
 • دارای ده کیسه هوایی و رولینگ در کف پا
 • دارای بیست و چهار کیسه هوا در ناحیه دست با فرمت اِل شکل
 • پخش اِم پی تری
 • پخش تصویر
 • کنترل وی اف دی
 • صندلی دارای ابعاد 93cmعرض و 200cm طول و105cm ارتفاع در حالت خوابیده میباشد
 • صندلی ماساژ دارای ابعاد 93cmعرض و 139cm طول و1135cm ارتفاع در حالت ایستاده میباشد
لمسی
کیسه هوا

پرسش و پاسخ درباره محصول