صندلی ماساژور آی ریلکس irelax 120

تاریخ به روز رسانی : 26/12/1398

ماساژ سه بعدی
چهار نوع ماساژ اتوماتیک
ماساژ کیسه هوا در ناحیه شانه و گردن
بالشت قابل تنظیم پشت سر
ناحیه قابل تنظیم در پشت کمر
 داراي چهار کیسه هوایی در ناحیه کمر
ماساژ چرخشی در ناحیه کمر و پشت
ناحیه ماساژ در قسمت پشت کمر(بيست سانتيمتر عرض و هفتاد و سه سانتيمتر ارتفاع)
گرمکن پشت کمر تا چهل درجه سانتيگراد
تنظیم ناحیه حرکتی در گردن تا شش سانتيمتر
بالا و پایین رفتن ناحیه پا تا نود درجه و پشت کمر تا چهل و هشت درجه
داراي شانزده کیسه هوا در قسمت باسن
کشش مفاصل
برنامه ماساژ موجی
انقباض و انبساط در ناحیه پا هجده سانتيمتر
داراي بيست کیسه های در ناحیه ساق پا
داراي ده کیسه هوایی و رولینگ در کف پا
 داراي بيست و چهار کیسه هوا در ناحیه دست با فرمت اِل شکل
پخش اِم پی تری
 پخش تصویر
کنترل وی اف دی
صندلي داراي ابعاد  93cmعرض و 200cm طول و105cm ارتفاع در حالت خوابيده ميباشد
صندلي ماساژ داراي ابعاد  93cmعرض و 139cm طول و1135cm ارتفاع در حالت ايستاده ميباشد

لمسی
کیسه هوا

پرسش و پاسخ درباره محصول