اینستاگرام

صندلی ماساژور ای ریلکس irelax 160

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 01/08/1400

بالشت قابل تنظيم پشت سر
ناحيه قابل تنظيم در پشت كمر
ناحيه ماساژ در قسمت پشت كمر
تنظيم ناحيه حركتي در گردن
بالا و پايين رفتن ناحيه پا و پشت كمر
كيسه هوا در قسمت باسن
تغيير زاويه اتوماتيك ناحيه كف پا
كيسه هاي هوا در ناحيه ساق پا
كيسه هوايي و ويبره در ناحيه كف پا
كيسه هوا در ناحيه دست با فرمت O شكل
سنگ جيد حرارتي
برنامه درمان مغناطيسی
پخش MP3
ماساژ دو بعدی
نوع ماساژ اتوماتيك
كنترل  VFD

سنگ جید حرارتی
دکمه ای
کیسه هوا

پرسش و پاسخ درباره محصول