اینستاگرام

صندلی ماساژور آی ریلکس irelax 110

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 25/07/1400

دارای ماساژ 3 بعدی
ماساژ کیسه ی هوا در ناحیه ی بغل نشیمنگاه
ماساژ کیسه ی هوا در ناحیه کمر
ناحیه ماساژ در قسمت پشت کمر
گرمکن پشت کمر
بالا و پایین رفتن ناحیه پا و پشت کمر
کیسه هوا در قسمت نشیمنگاه
کشش مفاصل
انقباض و انبساط در ناحیه ی پا
کیسه های هوا در ناحیه ساق پا
کیسه های هوا و رولینگ در ناحیه کف پا
کیسه های هوا در ناحیه دست از بازو تا روی انگشتان
قابلیت وصل شدن به موبایل و پخش موزیک از
  speakerتعبیه شده در قسمت بازو ها
کنترل
VFD
قابلیت باز شدن تا زاویه 180
دارای 5 ماساژ اتوماتیک
ماساژ کششی پشت کمر
قابلیت ذخیره ماساژ برای سه نفر از افراد مختلف

 

دکمه ای
کیسه هوا

پرسش و پاسخ درباره محصول