لیست قیمت Neo.Tec نئوتک

دستگاههاي تصفيه هوا بدون صدا کار کرده و هواي آلوده و نامطبوع را پاکيزه نموده و فضا را مملو از از هواي خالص و تازه مي نمايد


از مشخصات ويژه دستگاههاي تصفيه هوا و اکسيژن ساز نئوتک ميتوان گفت که اين دستگاهها با جمع آوري غبار موجود در هوا ، و از بين بردن باکتريهاي بيماري زا و خنثي نمودن بوهاي نامطبوع و آزاد سازي اکسيژن فعال غني شده ظرفيت اکسيژن خون را افزايش داده و به سلولها زندگي مي بخشد . متابوليسم بدن را افزايش داده در نتيجه تنفس اکسیژن خستگي برطرف شده و عوارضي مانند سر درد ، کم خوابي ، افسردگي ناشي از اختلال در اعصاب مرکزي از بين ميرود.

بیشتر