لیست قیمت Microlife مایکرولایف

شرکت میکرولایف هرگونه نقص در اجزا و ساختار دستگاه های اندازه گیری فشار خون دیجیتالی را تا 5 سال (به غیر از بازوبند)، دستگاه های اندازه گیری فشار خون عقربه ای را تا 1 سال ، بالشتکهای برقی و تب سنج های مادون قرمز را تا 2 سال از زمان خرید، گارانتی می کند. (در صورتیکه دستگاه به طرز صحیح مورد استفاده قرار گرفته و هیچگونه تغییری در ساختار آن به وجود نیامده باشد.)

تعویض دستگاه های معیوب تنها تحت شرایط اشاره شده در ضمانت نامه صورت می گیرد و شرکت مایکرولایف هیچگونه مسئولیتی در قبال عیب کردهایی که به طور تصادفی و در اثر ضربه ایجاد می شوند را ندارد.

ضمانت نامه فقط در صورت ارسال برگه ضمانت به نمایدگی انحصاری مایکرولایف در ایران، شرکت مدیسا نوین پایش معتبر خواهد بود.