25 محصول وجود دارد

کمربند لاغری و ماساژور 

کمربند لاغری و ماساژور

کمربند لاغری ليست قيمت فروش و خريد انواع کمربند لاغری. کمربند بخار اسليم اوبلت، ويبرو شيپ، هيلر، کمربند لاغری شاندرمن، ويبراتون و... براحتی ميتوان بافتهای ايجاد شده چربيها را سوزاند و موضع را بحالت طبيعی خود برگرداند ، لرزش های موضعی علاوه بر خونرسانی به بافت های مورد نظر باعث شكستن مولكولهای چربی شده و اين عمل خود موجود از بين رفتن سلوليت و بافتها چربی زائد می گردد.

فـیـلـتـر بـر اسـاس...