فهرست محصولات بر اساس توزیع‌کننده: صنایع ورزشی ارکید مهر

شرکت DK City از  زمان بنيانگذاري در سال 1987 با هدف توليد محصولاتی براي برآورده ساختن نياز انسان ها به تغيير الگوی زندگی در راه دستيابی به سلامت کار خود را آغاز نموده است. محصولات دی کی سيتی از انواع دستگاههای بدن سازی و صندلی های ماساژ تا اسکوتر، دوچرخه و موتور سيکلت الکتريکی را در بر ميگيرد.