دانشنامه سایت

نمایش ضربان قلب

به دو شیوه صورت می گیرد : اول ، با قرار دادن دست روی دستگیره های دستگاه که روی آن صفحات حساسی نصب شده و ضربان قلب را بر اساس نبض انگشتان نمایش می دهد یا با ارتباط گیره ای کوچک به لاله گوش ، می توان ضربان قلب راروی صفحه نمایش مشاهده نمود . روش دیگر که در دستگاه های تردمیل پیشرفته تر جهت نمایش ضربان قلب وجود دارد ، استفاده از نواری است که روی قفسه سینه بسته می شود و به صورت دقیق و مستقیم می توان لحظه به لحظه روی صفحه نمایش دید . داشتن نمایشگر ضربان قلب در تردمیل مزیت بزرگی محسوب می شود ، زیرا علاوه بر مشاهده ضربان قلب و آگاهی از شدت فعالیت، می توان تمرینات و فعالیت ورزشی را دقیق تر و مناسب با هدف (کاهش وزن،افزایش سطح آمادگی جسمانی، آمادگی هوازی یا غیر هوازی و .....) تنظیم و انتخاب کرد.

بسیاری از مدل های پیشرفته و برند های برتر تردمیل دارای این مزیت هستند.

instagram