اصطلاح شناسی در تغذیه

اصطلاح شناسی در تغذیه تری گلیسرید-نوعی چربی است که شامل سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول میشود.

تری گلیسیرید

  • تری گلیسیرید موجود در گردش خون و سطوح بالای آن با بیماری های قلبی و چاقی همراه است.
  • می توانید سطوح تری گلیسیرید خود را با ورزش منظم کاهش دهید.

کلسترول

اصطلاح شناسی در تغذیه کلسترول-ماده چربی است که در بافت های حیوانی و غذاهای مختلف وجود دارد.

کلسترول به طور معمول توسط کبد سنتز می شود.وجود مقادیر بیش از حد آن در خون با افزایش بیش از حد آن در خون با افزایش خطر بیماری های قلبی همراه است.

چربی اشباع

  • چربی اشباع-بیشتر منشاء حیوانی دارد که در دمای اتاق به شکل جامد است.
  • افزایش بیش از حد این چربی در رژیم غذایی به افزایش سطح کلسترول خون منجر می شود.

اسیدهای چرب ترانس

  • اسیدهای چرب ترانس-اسیدهای چرب غیر اشباع توسط هیدروژنه شدن ناکامل روغن های گیاهی تولید می شود.
  • این نوع چربی در روغن های گیاهی سخت،بیشتر مارگارین ها،غذاهای پخته شده تجاری،و بسیاری از غذاهای سرخ کردنی موجود است.
  • افزایش بیش از حد آن در رژیم غذایی،به بالا بردن سطح کلسترول خون منجر می شود.

اسید چرب غیر اشباع یگانه

اسید چرب غیر اشباع یگانه-این نوع چربی دمای ذوب بالاتری از چربی غیر اشباع چندگانه دارد،اما نسبت به چربی های اشباع شده،دمای ذوب آن کمی پایین تر است.

چربی غیر اشباع یگانه

چربی غیر اشباع یگانه معمولا در دمای اتاق به حالت مایع است.اما می تواند در یخچال به حالت جامد در آید.این نوع چربی معمولا سالم تر است و خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را کاهش دهد.

چربی غیر اشباع چند گانه

چربی غیر اشباع چند گانه-روغن ها اغلب از چربی های اشباع نشده تشکیل می شوند و حتی در یخچال و فریزر به حالت مایع وجود دارند.دو نوع اصلی از چربی های غیر اشباع چندگانه،امگا3 و امگا 6 وجود دارند،که اسیدهای چرب ضروری هستند،به این معنی که بدن قادر به تولید آنها نیست.

چربی کل شامل همه ی انواع چربی است.

چربی دریافتی :

اگر روزانه 2000 کالری مصرف کنید و25 درصد از کالری خود را از چربی بدست آورید،شما 500 کالری چربی دریافت خواهید کرد.از تقسیم 500 بر 9/3 کالری در هر گرم از چربی،عدد 54 به دست می آید یعنی مقدار گرم چربی که می توانید هر روز بخورید.این رقم به مراتب کمتر از 86 گرم استکه شما مصرف خواهید کرد،اگر 40 درصد از کالری خود را از چربی مصرف کنید.

برچسب روی بسته های مواد غذایی،مقدار گرم چربی در هر وعده را نشان می دهد.به این اطلاعات توجه کنید و از چربی اشباع و ترانس دور بمانید.چربی اشباع نباید از 33 درصد مصرف روزانه چربی تجاوز کنید.

اطلاعات تغذیه ای

اندازه وعده 30 گرم

120کالری                             40کالری از چربی

(غذاهایی را انتخاب کنید که کمتر از 30 درصد از کالری آنها از چربی باشد)

ارزش روزانه(درصد)

چربی کل4/5گرم                7%

چربی اشباع0/5 گرم           3%

(بیشتر 1/3% از چربی کل از چربی اشباع نباشد)