لیست قیمت i Relax آی ریلکس

شرایط ضمانت نامه


1) هزینه ایاب و ذهاب سرویسکار و اجرت تعویض قطعه در دوران گارانتی به عهده مشتری می باشد.


2) ارائه سرویس به طور طبیعی در تهران 3 روز کاری، حومه تهران 4 روز کاری و شهرستان 7 روز کاری خواهد بود.


این ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نمی باشد.


1) نوسانات برق، صدمات ناشی از حمل و نقل، رعد و برق و آتش سوزی، حوادث طبیعی، رطوبت، ضربه، مواد شیمیایی، وسایل مصرفی، تجهیزات جانبی و تزئینی


2) عدم نصب محافظ برق مناسب


3) استفاده غیر صحیح از دستگاه و عمل نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در کتابچه راهنما