لیست قیمت Verna ورنا

شرایط گارانتی محصولات شرکت ورنا تجارت نیک پی:

- افت ارتفاع به میزان 20% و یا بیشتر شامل گارانتی می باشد.
- هرگونه پارگی، کثیفی، زدگی و خرابی زیپ بالشها قبل از مصرف شامل گارانتی می باشد.
- این گارانتی مشکلات ناشی از استفاده نادرست، تصادف، بی دقتی در نگهداری، آتش سوزی و یا هر عامل قابل کنترل توسط انسان را پوشش نمی دهد. 
- فوم بالشها قابل شستشو نمی باشد و در صورت آسیب پس از شستشو شامل گارانتی نمی باشد.