66 محصول وجود دارد

کراس فیت

کراس فیت

کراس فیت ورزشی با ماهیت حرکت های هوازی برای کالری سوزی بالا با حرکت های انفجاری با زمان استراحت کم و حرکت های استقامتی برای افزایش قوای بدنی است. این ورزش مجموعه از تمرین های با وزنه، بالا رفتن از طناب، حرکت های کششی، دویدن های سریع و غیره ... است. فواید تمرین های کراس فیت عبارتند از: افزایش استقامت، قدرت و استحکام ماهیچه ها، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و تعادل است. خستگی در این ورزش وجود ندارد، زیرا تنوع گسترده تمرین های آن باعث می شود فرد برای هر جلسه تمرینی انگیز بالا داشته باشد. این ورزش همه ماهیچه های بدن را به چالش می کشاند و باعث می شود به صورت همه جانبه در یک زمان بر روی گروه های عضلانی مختلف کار کنید. 

فـیـلـتـر بـر اسـاس...

موجود بودن
کشور سازنده